Το One Shippment for Jeep 3.7 & Jeep 4.7 Timing Chain Guide έχει αποσταλεί στις 18 Μαρτίου 2020.

Οδηγός καδένας χρονισμού κινητήρα 5019423AD κατάλληλο για
Jeep
3.7-K 224ci EKG V6 2004-2010
Ντακότα 2004-2010
Nitro 2007-2010
Durango 2004-2007

Οδηγός καδένας χρονισμού για κινητήρα 5013867AC κατάλληλο για
Jeep
Ram Trucks & Vans (2003-2007)
Dakota 2002-2007
Durango 2003-2008
4.7-J, N 285ci EVE V8 2002-2008

Οδηγός καδένας χρονισμού Jeep TK0648 5019423AD cargo Changsha Timek Industrial 20200318Οδηγός καδένας χρονισμού Jeep 4.7 TK0650 5013867AC cargo Changsha Timek Industrial 20200318

 


Ώρα μετά: 24 Μαρτίου -2020