જીપ 7.7 અને જીપ 7. One માટેનું એક શિપમેન્ટ ટાઈમિંગ ચેઇન ગાઇડ 18 માર્ચ 2020 ના રોજ મોકલવામાં આવ્યું છે.

ઓટોમોબાઈલ એન્જિન ટાઇમિંગ ચેઇન ગાઇડ 5019423AD
જીપ
3.7-K 224ci EKG V6 2004-2010
ડાકોટા 2004-2010
નાઇટ્રો 2007-2010
દુરંગો 2004-2007

Automobile Engine Timing Chain Guide 5013867AC fit for
જીપ
રામ ટ્રક્સ અને વાન (2003-2007)
ડાકોટા 2002-2007
દુરંગો 2003-2008
4.7-J,N 285ci EVE V8 2002-2008

ટાઇમિંગ ચેન ગાઇડ જીપ TK0648 5019423AD કાર્ગો ચાંગશા ટાઇમ Industrialદ્યોગિક 20200318સમય સાંકળ માર્ગદર્શિકા જીપ

 


પોસ્ટ સમય: માર્ચ-24-2020