Bộ linh kiện thời gian chuỗi động cơ ô tô cho Hyundai Grand i10 i20 Creta đã được xuất xưởng vào ngày 12 tháng 3 năm 2020

Bộ phụ kiện thời gian động cơ ô tô TK0532

ACC10 D4FA 1.1 / 1.4/1.5 /1.6 CRDI
Accent ll MC 1.5 CRDI GLS 2005-2010
Getz TB 1.5 CRDi 2003-2009
i10 PA 1.1 CRDi 2008-2011
i20 PB, PBT 1.1 CRDi 2012-2016
1.4 CRDi 2009-2016
1.6 CRDi 2008-2016
i30 FD / GD 1.6 CRDi 2007-2011
i30 CW FD 1.6 CRDi 2008-2012
i30 CW GD 1.6 CRDi 2012-2017
Ma trận FC 1.5 CRDi 2001-2010

Timing chain TK0532 cargo Changsha Timek Industrial 20200312


Thời gian đăng: 17-03-2020